Spelcounselor en ADHD-coach

Waar volwassenen taal gebruiken om te vertellen wat zij denken en voelen , doen kinderen dit spelenderwijs. Spel wordt daarom ook wel gezien als de taal van het kind. Spelen is een primaire behoefte die mee bijdraagt tot de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Vanuit mijn cliëntgerichte denkkader tracht ik van de spelkamer een ruimte te maken waarin empathie, echtheid, transparantie, congruentie en onvoorwaardelijkheid centraal staan. In tegenstelling tot de maatschappij die vaak veel van ons vraagt, wordt de spelkamer een plek waar kinderen aanwezig mogen zijn met al hun zorgen, talenten en behoeften. Aan de hand van spel probeer ik kinderen taal te geven voor wat zij doormaken en versterken we op die manier hun innerlijk ik. Ik geloof dat kinderen de kracht hebben om de beweging die zij in de spelkamer maken, om te zetten in het dagelijks leven. Dit gebeurt met de ondersteuning van hun ouders en breder netwerk.

Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 4jaar tot en met 12jaar terecht in de spelkamer met de volgende klachten:

– Moeite met het zich kunnen uiten en/of omgaan met gevoelens
– Weinig zelfvertrouwen & laag zelfbeeld
– Nachtmerries en angsten
– Moeilijke omgang met leeftijdsgenoten (pesten)
– moeilijkheden in het eigen lichaam zoals angsten, grenzen, spanning en
ontspanning, stressklachten
– Slaapproblemen of psychosomatische problemen
– Moeilijkheden met echtscheiding en/of een nieuw gezin
– Rouwverwerking en/of trauma
– Worstelen met een beperking of een diagnose

Daarnaast neemt het begeleiden van kinderen en jongeren met een diagnose of vermoeden van ADHD en hun ouders en breder netwerk een groot deel van mijn werken in beslag. Dit leidde tot het ontstaan van ‘Sterk in ADHD’!

Samen kunnen we nadenken over primaire klachten zoals motorische onrust, hyperactiviteit, impulsiviteit, aandacht- en concentratiemoeilijkheden. Maar ook secundaire symptomen zoals snelle stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, lagere tolerantie voor stress, ongeordendheid, moeilijkheden in sociale relatie, slaap,… kunnen samen aangepakt worden. Ouders kunnen bij mij terecht met opvoedingsvragen naar concrete aanpak en psycho-educatie, terwijl kinderen en jongeren bij mij terecht kunnen voor individuele begeleiding.

Voor ouders, volwassenen en jongeren organiseer ik graag infosessies en praatavonden om enerzijds te informeren en anderzijds elkaar te verbinden in de moeilijkheden maar ook de kracht die verscholen zit in het leven met ADHD.

Scroll naar boven

Welkom op onze nieuwe website.

Vanaf nu maakt ‘Huisartsen Werve Hoef’ deel uit van ‘Thuis van de Zorg’.

Je kan ons nog bereiken op hetzelfde telefoonnummer (03/353.06.90) maar via een nieuw mailadres: info@thuisvandezorg.be

Vanaf 1 december 2023 kan je bij ons terecht op onze nieuwe locatie: Turnhoutsebaan 135a, 2110 Wijnegem.