Veelgestelde vragen

 • Wat is een GMD?

  Elke patiënt kan zijn huisarts vragen zijn GMD (Globaal Medisch Dossier) samen te stellen en op te volgen. Het verzamelen van al je gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid.

  Wie een GMD heeft bij één van de dokters, heeft het recht op een hogere terugbetaling door de mutualiteit voor een consultatie bij alle dokters van de praktijk. Dit financiële voordeel bedraagt 30% van het remgeld (d.i. wat u niet terugbetaald krijgt). Patiënten ouder dan 75 jaar genieten dit voordeel ook in geval van een huisbezoek. Het supplement van de avondraadpleging (4,00 euro) wordt voor houders van een GMD volledig terugbetaald door de mutualiteit.

 • Waarvoor kan u terecht bij de huisarts?
  • preventie
  • vaccinatie
  • bevriezen van wratjes
  • nemen van een uitstrijkje
  • verwijderen van parelwratjes en andere kleine ingrepen
  • bloedname
  • cardiogram
  • uitspuiten van oorstoppen
  • infiltraties
  • psychologische bijstand
 • Waarvoor kan u terecht bij de diëtiste?
  • Gezonde en evenwichtige voeding
  • Vegetarisme
  • Prediabetes en diabetes (ook in voor- en zorgtraject, met 2 tot 6 consultaties terugbetaald door het ziekenfonds)
  • Zwangerschapsdiabetes
  • Overgewicht en obesitas (ook bij kinderen in traject
  • Gezonde voeding (ook na een maagverkleining)
  • Emo eten
  • Ondergewicht
  • Lipidenstoornissen (cholesterol, triglyceriden, enzovoort)
  • Aan hart- en vaatziekten gerelateerde problemen rond hoge bloeddruk
  • Zoutarme specifieke tekorten bij uw eten (ijzer, vitamine B, magnesium, enzovoort)
  • Constipatie, prikkelbare darmdieet en FOD-map light
 • Hoe kan ik helpen mijn zorg te verbeteren?

  MEDICATIESCHEMA

  Wij werken aan het optimaliseren van uw medische gegevens.
  Dit in het bijzonder uw medicatie overzicht.
  Wenst u ons hierbij graag een handje te helpen?
  Bezorg ons gerust een overzicht van uw huidige medicatie.
  Vermeld zeker op welk tijdstip u de medicatie inneemt.
  Bv; paracetamol 1gr 1 om 8.00, 1 om 12.00 en 1 om 20.00
  U mag ook zeker vermelden of u deze voor of na de maaltijd
  neemt.

  DRUKTE IN DE PRAKTIJK

  (1/17/2023)

  U heeft ongetwijfeld de laatste tijd veel in de media gehoord dat de huisartsen het erg druk hebben.  Dat wil echter niet zeggen dat wij u niet verder kunnen helpen of dat u uw zorg moet uitstellen. Integendeel!  Het vraagt gewoon om iets meer planning zodat iedereen tijdig de gepaste hulp kan krijgen. Ook u kan ons helpen om deze planning vlot te laten verlopen. Daarom delen we graag onderstaande tips met u. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven garanderen!

  • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen.
  • Zie je online geen afspraken beschikbaar staan? Bel dan naar de praktijk.  Doorgaans hebben we elke dag nog afspraken ter beschikking die niet online staan, specifiek voor mensen met dringende problemen.
  • Geef aan of het een dringende  afspraak is of niet.
  • Geraak je ‘s ochtends niet meteen telefonisch binnen in de praktijk?  Heb geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet.  Probeer het over een vijftal minuten nog eens.
  • Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en bespreek dit tijdens je afspraak.
  • Twijfel je of je een doktersafspraak nodig hebt?  Kijk het na op: www.moetiknaardedokter.be

   

  Bij geplande controles

  • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst enkele weken op voorhand je afspraak in.
  • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen die in het weekend ziek worden vlot terecht.
  • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de vakantie periodes.  Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.
 • Waar hou ik rekening mee als ik een afspraak maak?

  Om het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zodat u zo weinig mogelijk moet wachten, zouden wij u het volgende willen vragen:

  Kom tijdig op uw afspraak.

  Begrijp dat wanneer een afspraak voor 1 persoon wordt gemaakt er ook maar 1 persoon kan onderzocht en behandeld worden. Gelieve dan ook meerdere afspraken te maken indien u met meer dan 1 persoon op consultatie komt.

  Indien u consulteert voor een probleem dat vermoedelijk meer tijd vraagt (ECG, verzekeringsonderzoek, gesprek, attest voor de sportclub,…), gelieve dan steeds telefonisch een afspraak te maken en dit te vermelden zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

  Indien u voor meer dan 1 probleem consulteert, gelieve dit aan het begin van de consultatie te melden. Zo kan de arts, in samenspraak met u en in functie van de voorziene tijd het meest dringende probleem behandelen.

 • Wat doe ik als ik online geen vrije afspraak meer vind?

  Indien u online geen vrije afspraak meer vind kan u best telefonisch contact opnemen met ons secretariaat, dit elke werkdag tussen 7u30 en 11u. Zo kan onze secretariaatsmedewerker met u bekijken wat nog mogelijk is. Voor dringende zaken zijn we na 11u ook nog bereikbaar.

 • Kan ik kiezen bij welke arts ik een afspraak maak?

  Voor chronische zorg of niet dringende zaken kan je op voorhand een afspraak inplannen met een arts naar keuze.

  Wanneer u ziek bent en de dag zelf dient langs te komen of acute zorg nodig hebt kan het zijn dat u niet altijd kan kiezen. Dit vormt geen probleem voor uw opvolging want alle artsen in onze praktijk hebben toegang tot uw dossier en kunnen u verder helpen.

 • Wat moet ik doen als ik mijn afspraak niet kan nakomen?

  Wij vinden het een vorm van respect dat u op voorhand iets laat weten wanneer u niet op een afspraak bij de dokter of andere zorgverlener aanwezig kan zijn.

  Op die manier kan op dat tijdstip een andere patiënt worden verder geholpen.

  Concreet betekent dit dat u uiterlijk 2 uur op voorhand iets laat weten wanneer u niet aanwezig kan zijn op een afspraak. Ook als u minder dan 2 uur op voorhand kan laten weten dat u er niet kan zijn (bvb. u staat in de file) vinden wij het fijn dat u ons even belt (03/353 06 90).

  OPGELET! Een uitzondering hierop zijn afspraken bij onze psychologe Hanne Spoormans, zij vraagt een afwezigheid minstens 2 dagen op voorhand door te geven.

   

  Jammer genoeg komen steeds vaker patiënten niet opdagen op hun afspraak zonder te verwittigen.

  Om dit te ontmoedigen en wachttijden voor het maken van een afspraak niet nodeloos langer te maken, zullen wij vanaf nu ter compensatie de consultatie toch aanrekenen wanneer u niet op afspraak bent zonder te verwittigen. Deze maatregel is van toepassing voor afspraken bij alle medewerkers in de praktijk. Voor deze compensatie zal u een factuur ontvangen. Uiteraard zal deze compensatie niet terugbetaald worden door uw mutualiteit! Totdat deze compensatie betaald wordt, zal uw toegang tot de online agenda voor het maken van afspraken geblokkeerd worden. Als dit meermaals voorvalt kan u gevraagd worden een andere huisarts of zorgverlener te zoeken.

 • Hoe kan ik de resultaten van mijn onderzoeken bespreken als ik geen afspraak heb?

  Voor het opvragen van resultaten stuurt u bij voorkeur een mail (info@thuisvandezorg.be). Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk met een woordje uitleg. Bij afwijkende resultaten zullen wij u vragen een afspraak te maken om het verdere beleid te bespreken.

 • Welke documenten neem ik mee op consultatie?

  Indien u inschat dat de dokter u arbeidsongeschikt zal verklaren voor een korte of langere periode neemt u best het document ‘vertrouwelijke’ van uw mutualiteit mee op consultatie. Zo loopt u geen risico een verminderde of geen uitkering te krijgen door laattijdig binnen brengen van dit document bij uw mutualiteit.

  Indien uw werkgever verlangt dat eigen attesten worden ingevuld dient u deze ook zelf mee te brengen.

  De tijd van de consultatie kan nuttiger besteed worden dan voor het zoeken en uitprinten van in te vullen attesten.

 • Wat moet ik doen als ik een voorschrift of attest nodig heb?

  Gelieve geen attest of voorschrift telefonisch of per mail aan te vragen. Dit zal steeds geweigerd worden.

  Om correct medisch advies te kunnen geven is het belangrijk dat u op consultatie komt als u medicatie nodig heeft. De dokter geeft voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.

  Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Wij vragen u hiervoor op afspraak te komen.

 • Voor welke attesten kan ik terecht bij de huisarts en voor welke niet?

  Wanneer de huisarts het nodig acht om het werk te onderbreken zal een arbeidsongeschiktheidsattest gemaakt worden.

  Wanneer u medicatie moet nemen zal de arts een (elektronisch) voorschrift opmaken. Dit voorschrift bevat alle nodig informatie voor de inname van de medicatie. De apotheek neemt deze informatie over op het etiket dat op het doosje wordt gekleefd. De artsen zullen dus geen extra attesten invullen voor toediening van deze medicatie op school of in het kinderdagverblijf.

  Gelieve geen attest of voorschrift telefonisch of per mail aan te vragen. Dit zal steeds geweigerd worden. Om correct medisch advies te kunnen geven is het belangrijk dat u op consultatie komt als u medicatie nodig heeft. De dokter geeft voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.

  Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Wij vragen u hiervoor op afspraak te komen.

  Wist je dat…?

  • Ouders van schoolgaande kinderen over attesten beschikken om een kortdurende afwezigheid van school zelf te rechtvaardigen.
  • Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers vanaf nu drie maal per jaar één dag kunnen thuisblijven omwille van ziekte, zonder hiervoor een doktersbriefje te moeten binnenbrengen.
  • Je op www.zinloosattest.be meer info kan vinden over courante attesten die eigenlijk niet gerechtvaardigd zijn.  Zo help je ons om de administratieve overlast te verminderen.
 • Kan ik op eigen initiatief bloed laten trekken?

  Voor bloednames kan u terecht bij de verpleegkundige.

  De verpleegkundige mag enkel bloednames uitvoeren indien er een voorschrift is (van huisarts of specialist).

  De huisarts zal enkel de eigen aanvraag analyseren en interpreteren (indien afgesproken met de specialist ook deze aanvraag)

  Bloednames op eigen initiatief zijn niet mogelijk! Kom steeds eerst op consultatie bij de huisarts om de zin en de onzin van de bloedname te bespreken. De dokter maakt dan een voorschrift. (uitzondering: jaarlijkse bloedname die het jaar voordien werd afgesproken)

 • Kan ik een telefonische consultatie vragen?

  De beste zorgen worden nog steeds gegeven op consultatie in de praktijk zelf.

  Voor specifieke zaken kan je telefonisch beroep doen op je huisarts:

  • Bespreking van beeldvorming (enkel indien dit zo met je huisarts werd afgesproken)
  • Bespreking van bloeduitslag (enkel indien dit zo met je huisarts werd afgesproken)
  • Korte vraag i.v.m. een probleem waarvoor je recent op consultatie kwam (bvb. je bent vergeten hoe lang je een behandeling moet verder zetten)

  Je kan hiervoor een specifieke dag maar geen specifiek uur afspreken. De dokter belt wanneer er tijd is in het werkschema. Zorg dat wij beschikken over juiste contactgegevens en hou die dag je telefoon bij de hand!

  De telefonische raadpleging is NIET bedoeld voor:

  • Vragen naar voorschriften. Er zal steeds gevraagd worden een afspraak te maken. Plan de afspraak dus tijdig in zodat u niet zonder medicatie komt te zitten!  (uitzondering: je kwam onlangs op consultatie en bent vergeten voorschriften voor je chronische medicatie te vragen).
  • Vragen naar attesten (uitzondering: attest i.v.m. een consult dat reeds plaats vond. Neem zo veel mogelijk in te vullen attesten op de consultatie zelf mee. U bespaart uzelf en de dokter veel tijd!)
 • Kan ik mijn vraag ook per mail stellen?

  De mail is een handig medium om informatie papierloos door te geven.

  De dokter kan u bijvoorbeeld vragen een foto door te sturen om een aandoening te kunnen opvolgen.

  Hou wel rekening met de Europese GDPR wetgeving die zegt dat wij geen medische informatie via deze onbeveiligde weg mogen versturen. Deze wetgeving bepaald dus dat wij geen bloeduitslagen e.d. mogen doormailen. Via COZO kan u deze informatie wel zelf raadplegen. U vindt daar ook onder andere informatie i.v.m. uw vaccinaties.

  Vragen naar voorschriften, attesten of afspraken via mail zullen niet beantwoord worden. Er zal ook geen consultatie gevoerd worden via mail. U kan hiervoor via de online agenda een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met het secretariaat, elke werkdag tussen 7u30 en 11u.

Niet gevonden wat je zoekt?

Belangrijke nieuwtjes

Infoavond rond voeding

Op dinsdag 14 mei 2024 van 19u30 tot 20u30 geeft onze diëtiste een gratis infoavond rond voeding, bij ons in de praktijk. Kom gerust mee luisteren! Gelieve bij interesse je

Lees verder

Mondmasker

Beste patiënten, Er is terug een sterke aanbeveling om een mondmasker te dragen in de wachtkamer. Denk aan uw medemens en draag een mondmasker bij ziekte. Namens het hele team

Lees verder
Scroll naar boven

Welkom op onze nieuwe website.

Vanaf nu maakt ‘Huisartsen Werve Hoef’ deel uit van ‘Thuis van de Zorg’.

Je kan ons nog bereiken op hetzelfde telefoonnummer (03/353.06.90) maar via een nieuw mailadres: info@thuisvandezorg.be

Vanaf 1 december 2023 kan je bij ons terecht op onze nieuwe locatie: Turnhoutsebaan 135a, 2110 Wijnegem.